Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Τρικάλων

Switch to desktop

Βαθμολογήστε το άρθρο:
(0 βαθμολογίες)

Αίτηση Μεταβολών Ποδοσφαιριστών -Πράξη συναίνεσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Τρικάλων ενημερώνει τα σωματεία ότι το Τμήμα Μητρώου Δελτίων της  ΕΠΟ μετά  από  σχετικό έγγραφο  της  ΕΙΜ  που  αναφέρει  ότι για οποιαδήποτε μεταβολή  ποδ/στή ( πρώτη εγγραφή, μετεγγραφή, επανεγγραφή, υποσχετική , αποδέσμευση  )  μαζί   με    τα    απαραίτητα   δικαιολογητικά   για   την   έκδοση   δελτίου

ποδοσφαιριστή  θα  πρέπει  να  υποβάλλουν με  την  Αίτηση  Μεταβολών  Ποδοσφαιριστή 

την  Πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα  συμπληρωμένο σε  όλα  τα  πεδία  και  θα  είναι θεωρημένο  για το γνήσιο υπογραφής από

ΚΕΠ ή Αστυνομία, για  τους  ανήλικους  ποδοσφαιριστές  θα  υπογράφει  αυτός  που  έχει 

την  γονική  μέριμνα  και  θα  θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του.

          Επίσης όλα  τα  σωματεία θα πρέπει  να προσκομίσουν  συμπληρωμένη την Πράξη

Συναίνεσης για όλους τους ποδοσφαιριστές που θα συνεχίσουν να ανήκουν στα σωματεία

τους.

          Τέλος σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Μητρώου Δελτίων της ΕΠΟ δεν θα εκδίδει

Δελτία Αθλητικής  Ιδιότητας  σε  ποδοσφαιριστες  που  δεν αποδέχονται την επεξεργασία

των προσωπικών δεδομένων τους από ΕΠΟ και ΕΠΣ.