Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Τρικάλων

Switch to desktop

Βαθμολογήστε το άρθρο:
(0 βαθμολογίες)

Πρόσκληση Γ.Σ.της ΕΠΣΤ

ΕΝΩΣΗ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΝΟΜΟΥ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ασκληπιού & Καποδιστρίου 14 - 3ος Οροφος - Τρίκαλα  24310 24759

Αριθμ. Πρωτ.325                                                                                       Τρίκαλα 25.07.2019                                

            Προς Όλα τα Ερασιτεχνικά Σωματεία της Ε.Π.Σ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-Εδρες τους

θεμα συγκληση τακτικησ γενικησ συνελευσησ  (απολογιστικησ ) των μελων τησ                                                                                                                       ε.π.σ.ν.τρικαλων                                 

          Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Ν. Τρικάλων αφού έλαβε υπόψη τα προβλεπόμενα  από το νόμο 2725/99 με  τις  τροποποιήσεις αυτού , σύμφωνα  με  τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Ν. Τρικάλων , με την αριθμό 9 / 25.07.2019  απόφαση του Δ.Σ.  της Ε.Π.Σ.Ν. Τρικάλων ,   συγκαλεί  την  Τακτική Γενική Συνέλευση (Απολογιστική) των Μελών της Ε.Π.Σ.Ν. Τρικάλων για την 6η  του μηνός Αύγουστου του έτους 2019   ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00  στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων ( οδός Βενιζέλου Ελευθ. 1) στα Τρίκαλα με θέματα ημερήσιας  διάταξης :

1.                  Επικύρωση Πληρεξουσίων  αντιπροσώπων

2.                  Εκλογή δυο ( 2 )  γραμματέων της Γ. Σ.

3.                  Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. από 19 – 06 – 2018   έως  06 – 08 – 2019

4.                  Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού από 19–06–2018  έως 06–08–2019

5.                  Οικονομικός  Απολογισμός  από  19–06–2018 έως 31–12–2018  

6.         Ανάγνωση Εκθέσεων  Εξελεγκτικής  Επιτροπής από 19-06-2018 έως 31-12-2018

7.         Έγκριση  Οικονομικού  Απολογισμού  από 19–06–2018  έως 31–12–2018

8.        Έγκριση Ισολογισμού 19–06–2018  έως 31–12–2018                                                                        9.        Έγκριση  Προϋπολογισμού   2020

         Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  απαρτία  η  Γενική  Συνέλευση  θα επαναληφθεί  την επομένη  ημέρα 07 Αύγουστου 2019 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς  νέα πρόσκληση.

         Κάθε  σωματείο  θα  πρέπει  να  προσκομίσει  στη  γραμματεία της Ένωσης  τα πληρεξούσια έγγραφα  των  αντιπροσώπων  μέχρι το Σάββατο 03/08/2019  και ώρα  12:00 μεσημβρινή,

προσκομίζοντας μαζί και  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986 του αντιπροσώπου για τα κωλύματα του Ν 2725/99 με τις τροποποιήσεις αυτού και του άρθρου 5 του καταστατικού της Ε.Π.Σ.Ν. Τρικάλων 

                          Για  το Διοικητικό Συμβούλιο της  Ε. Π. Σ. Ν. Τρικάλων

               Ο  Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

     Μπουτζιωλης Αθανάσιος                                      Παιδης Στέφανος