Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Τρικάλων

Switch to desktop

Βαθμολογήστε το άρθρο:
(0 βαθμολογίες)

Απορρίφθηκε η έφεση της Δήμητρας/Απόλλων 2005

Σας γνωρίζουμε ότι η επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ με την υπ΄αριθ. 108/13.10.2010 απόφασή της :

α) Δέχεται τυπικά και απορρίπτει στην ουσία την έφεση του σωματείου Α.Ο. Δήμητρα Απόλλων 2005 ΚΑΙ ΤΟΥ Δημητρίου Μπέντα , κατά του υπ΄αριθ. 61/17.06.2010 πρακτικού της ΠΕ της ΕΠΣ Τρικάλων, ως προς το α΄ των εκκαλούντων .
β) Δέχεται τυπικά και κατ΄ουσίαν την έφεση του β΄ εκκαλούντων.
Εξαφανίζει κατά τούτο κατ΄ ουσίαν την προσβαλλόμενη απόφαση.
Διακρατεί και δικάζει κατά τούτο κατ΄ ουσίαν την υπόθεση .
Δέχεται ότι ο β΄ των εκκαλούντων τέλεσε την αποδιδόμενη σ΄αυτόν πειθαρχική πράξη και επιβάλλει απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα για ένα (1) έτος.
Διατάσσει απόδοση παραβόλου.

Ο πρόεδρος  Νικόλαος Λεοντής
Η Γραμμματέας Σ. Πρέκα-Στρατηγοπούλου.