Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Τρικάλων

Switch to desktop

Ποινές

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 23/2/18

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

    279075                                ΖΩΓΡΑΦΟΣ                         Π                             ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ                  1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1238768                                ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ             Λ                             ΦΙΛΥΡΑ                                1                              «»

1248673                                ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ                Β                             ΚΑΛΥΒΙΑ                            1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1138318                                ΓΑΔΕΤΣΑΚΗΣ                    Π                             ΣΑΡΑΓΙΑ                              1                              «»

1353245                                ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  Θ                           ΜΕΤΕΩΡΑ                           1                              «»

1352225                                ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ         Γ                             ΦΗΚΗ                                   1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1218592                                ΝΤΑΝΙΚΑΣ                          ΕΛ                          ΛΥΓΑΡΙΑ                             1                              «»

 ΑΟ ΛΥΓΑΡΙΑΣ  :  ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ  ΔΗΜ :για  όσα  αναγράφονται στο  Φύλλο  Αγώνος  στις 22.02.2018  μεταξύ των ομάδων  ΑΟ ΛΥΓΑΡΙΑΣ   - ΑΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ  του επιβάλλει  έγγραφη επίπληξη   και  χρηματικό  πρόστιμο 20,00 € 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΗΝ 16/2/18

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

 279075                  ΖΩΓΡΑΦΟΣ                         Π                             ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ                  1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1238768                ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ             Λ                             ΦΙΛΥΡΑ                                2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 1111667                ΤΑΚΟΣ                                  Π                             ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ                   1                              «»

 468158                  ΤΑΤΣΙΟΣ                              Κ                             ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ                   1                              «»                           

1248673                ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ               Β                             ΚΑΛΥΒΙΑ                            1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1138318                ΓΑΔΕΤΣΑΚΗΣ                    Π                             ΣΑΡΑΓΙΑ                              1                              «»

1353245                ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  Θ                         ΜΕΤΕΩΡΑ                           1                              «»

 

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 12/2/18

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

279075                  ΖΩΓΡΑΦΟΣ                                Π                             ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ                  2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1419978                ΛΑΖΟΣ                                  Κ                            ΠΗΓΗ                                    1              ΑΓΩΝΙΣΚΗ    

1130695                ΚΑΒΡΑΣ                               Γ                                 ΚΑΛΥΒΙΑ                            1                              «»

1337833                ΜΑΡΟΥΔΑΣ                        Α                                   ΜΕΤΕΩΡΑ                           1                              «»

577086                  ΚΟΥΚΛΑΣ                           Ν                                 ΑΓ ΜΟΝΗ                            1                              «

1298507                ΠΑΝΕΤΣΟΣ                         Δ                                     ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ                   1                              «»

1369918                ΛΕΓΑΚΗΣ                            Ν                              ΠΗΓΗ                                    1                           

578481                  ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ             Χ                                     ΓΛΥΝΟΣ                               1                              «» 

1238768                ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ             Λ                                    ΦΙΛΥΡΑ                                2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 

1208210                ΤΣΙΑΜΗΣ                            Β                               ΓΡΙΖΑΝΟ                              1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1111667                ΤΑΚΟΣ                                  Π                                ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ                   1                              «»

 468158                  ΤΑΤΣΙΟΣ                              Κ                                 ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ                   1                              «»                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 9-2-18

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

 279075                                  ΖΩΓΡΑΦΟΣ                         Π                             ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ                  3              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 1211881                                ΧΙΩΤΗΣ                               ΣΤ                           ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗ                      1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1419978                                ΛΑΖΟΣ                                  Κ                             ΠΗΓΗ                                    1                              «»

 1361945                                ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ                 Α                             ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ                  1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1008714                                ΛΕΜΟΝΑΣ                           Ν                             ΠΙΑΛΕΙΑ                              1                              «»

 578481                                     ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ             Χ                             ΓΛΥΝΟΣ                               1                              «»

 1425779                                ΡΟΚΚΑΣ                               Π                             ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1                     1                              «»

 1130695                                ΚΑΒΡΑΣ                               Γ                             ΚΑΛΥΒΙΑ                            1                              «»

 1337833                                ΜΑΡΟΥΔΑΣ                        Α                             ΜΕΤΕΩΡΑ                           1                              «»

 577086                                 ΚΟΥΚΛΑΣ                           Ν                             ΑΓ ΜΟΝΗ                            1                              «»

 1298507                                ΠΑΝΕΤΣΟΣ                         Δ                             ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ                   1                              «»

 1369918                                ΛΕΓΑΚΗΣ                            Ν                             ΠΗΓΗ                                    1                              «»

 1144702                                ΣΩΤΗΡΙΟΥ                          Ν                             ΣΑΡΑΓΙΑ                              1                              «»

 ΑΟ ΠΗΓΗΣ:  ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ :για  όσα  αναγράφονται στο  Φύλλο  Αγώνος  στις  03.02.2018  μεταξύ των  ομάδων  ΑΟ ΠΗΓΗΣ  - ΑΟ ΤΡΙΚΚΗ ΚΗΠΑΚΙΟΥ ΣΑΡΑΓΙΩΝ του επιβάλλει  έγγραφη επίπληξη και χρηματικό 

πρόστιμο 20,00 € 

 ΑΟ ΤΡΙΚΚΗ ΚΗΠΑΚΙΟΥ ΣΑΡΑΓΙΩΝ :  ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ :για  όσα  αναγράφονται στο  Φύλλο  Αγώνος  στις 03.02.2018  μεταξύ των  ομάδων  ΑΟ ΠΗΓΗΣ  - ΑΟ ΤΡΙΚΚΗ ΚΗΠΑΚΙΟΥ ΣΑΡΑΓΙΩΝ  του επιβάλλει  έγγραφη επίπληξη  

 και  χρηματικό  πρόστιμο 20,00 € 

 Κατακυρώνεται ο αγώνας    ΑΣ ΜΕΤΕΩΡΑ Β  - ΑΟ ΠΗΓΗΣ  Α  με  3 - 0  γιατί δεν  κατέβηκε να  αγωνιστεί  Η  ΠΗΓΗ Β  (προπαιδικο)

 Κατακυρώνεται ο αγώνας    ΑΟ ΠΡΙΝΟΥΣ  - ΑΟ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ  με  3 - 0  γιατί δεν  κατέβηκε να  αγωνιστεί  ΤΟ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ

 Κατακυρώνεται ο αγώνας    ΑΟ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ  - ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ  με  0 - 3  γιατί δεν  κατέβηκε να  αγωνιστεί Η ΠΑΤΟΥΛΙΑ

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 2/2//18

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

279075                  ΖΩΓΡΑΦΟΣ                         Π                             ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ                  4              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 1211881                                ΧΙΩΤΗΣ                               ΣΤ                           ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗ                      2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1419978                                ΛΑΖΟΣ                                  Κ                             ΠΗΓΗ                                    2                              «»

1125778                                ΤΖΙΝΤΖΗΡΑΣ                     Α                             ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ                  1                              «»

1382112                                ΖΩΓΡΑΦΟΣ                         Α                             ΠΡΙΝΟΣ                                1                              «»

1261529                                ΝΤΟΥΛΑΣ                            Ε                             ΒΥΤΟΥΜΑΣ                        1                              «»

1143306                                ΚΟΛΩΝΑΣ                           Η-Λ                        ΛΥΓΑΡΙΑ                             1                              «»

1111667                                ΤΑΚΟΣ                                  Π                             ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ                   1                              «»

1379809                                ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ                        Β                             ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ                   1                              «»

 1395883                                ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ                   Γ                             ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ                 1                              «»

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 26/1/18

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

279075                  ΖΩΓΡΑΦΟΣ                         Π                             ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ                  5              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 1183331              ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ          ΧΡ                           ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ                        1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

484389                  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ               Γ                             ΑΓ ΜΟΝΗ                            1                              «»

1164387               ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ                        ΧΡ                           ΓΡΙΖΑΝΟ                              1                              «»

1263345                 ΣΚΕΝΤΖΑΣ                          Β                             ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗ                      1                              «»

1462773                ΘΕΟΔΩΡΟΥ                         Ν                             ΚΕΡΑΜΙΔΙ                           1                              «»

1128768                  ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ         Κ                             ΚΑΡΥΕΣ                               1                              «»

1286302                 ΚΡΙΚΩΝΑΣ                          Κ                             ΓΛΥΝΟΣ                               1                              «»

1159643                  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ                    Α                             ΠΥΡΓΟΣ                               1                              «»                               

Κατακυρώνεται ο αγώνας    ΠΟ ΦΗΚΗΣ  - ΑΟ ΠΗΓΗΣ    με  0 - 3  γιατί δεν  κατέβηκε να  αγωνιστεί Η  ΦΗΚΗ (παιδικο)

 Κατακυρώνεται ο αγώνας   ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ  - ΑΟ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ    με  3 - 0  γιατί δεν  κατέβηκε να  αγωνιστεί Το ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ

 Κατακυρώνεται ο αγώνας   ΑΟ ΔΙΓΕΝΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ  - ΑΚΑΔΗΜΙΑ  1   με  0 - 3  γιατί δεν  κατέβηκε να  αγωνιστεί Το ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (παιδικό)

 

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 19-1-18

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

279075                  ΖΩΓΡΑΦΟΣ                         Π                             ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ                  6              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1353692                ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                     Ε                             ΚΑΛΥΒΙΑ                            1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1322415                 ΝΙΚΟΛΑΟΥ                         Χ                             ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ                      1                              «»

568325                  ΚΟΝΤΟΝΙΝΑΣ                    Δ                             ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ                 1                              «»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 12/1/18

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

 

                                    ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

279075                  ΖΩΓΡΑΦΟΣ                         Π                             ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ                  7              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 1164681               ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ                        Π                             ΚΑΡΥΕΣ                               1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

578481                  ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ             Χ                             ΓΛΥΝΟΣ                               1                              «»

422694                  ΤΣΙΟΥΝΗΣ                          Δ                             ΚΕΦΑΛ/ΚΟΣ                       1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

579105                  ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ                     Π                             ΤΥΜΦΑΙΟΣ                         1                              «»

1236820                ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ               Κ                             ΠΡΙΝΟΣ                                1                              «»

 1369356                 ΠΑΠΑΡΣΕΝΗΣ                   Κ                             ΦΙΛΥΡΑ                                1                              «»            

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 11-1-18

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

279075                  ΖΩΓΡΑΦΟΣ                         Π                             ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ                  8              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 

1164681                ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ                        Π                             ΚΑΡΥΕΣ                               2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 

578481                  ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ             Χ                             ΓΛΥΝΟΣ                               2                              «»

 422694                  ΤΣΙΟΥΝΗΣ                          Δ                             ΚΕΦΑΛ/ΚΟΣ                       1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 579105                  ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ                     Π                             ΤΥΜΦΑΙΟΣ                         1                              «»

 1236820                ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ               Κ                             ΠΡΙΝΟΣ                                1                              «»

 1369356                ΠΑΠΑΡΣΕΝΗΣ                   Κ                             ΦΙΛΥΡΑ                                1                              «»           

 Κατακυρώνεται ο αγώνας   ΑΣ ΜΕΤΕΩΡΑ Α  - ΠΟ ΦΗΚΗΣ   με  3 - 0  γιατί δεν  κατέβηκε να  αγωνιστεί  η  ΦΗΚΗ (προπαιδικο)

 ΑΚ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝ :για  όσα  αναγράφονται στο  Φύλλο  Αγώνος  στις  07.01.2018   μεταξύ των  ομάδων   ΑΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ  - ΑΚ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   επιβάλλει  έγγραφη επίπληξη  στο σωματείο και  χρηματικό  πρόστιμο 20,00 € 

 ΑΕ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ: κατακυρώνεται ο αγώνας  της 14.12.2017  μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΓΛΥΝΟΥΣ – ΑΕ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ 3-0 υπερ του ΓΛΥΝΟΥΣ και επιβάλλεται στο σωματείο ΑΕ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ χρηματικό πρόστιμο 100,00€ και ποινή μιας  (1) αγωνιστικής η έδρα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 11-1-18

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

 

               

 

 

 

 

 

279075                  ΖΩΓΡΑΦΟΣ                         Π                             ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ                  8              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 

 

 

1164681                ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ                        Π                             ΚΑΡΥΕΣ                               2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 

578481                  ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ             Χ                             ΓΛΥΝΟΣ                               2                              «»

 

422694                  ΤΣΙΟΥΝΗΣ                          Δ                             ΚΕΦΑΛ/ΚΟΣ                       1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

579105                  ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ                     Π                             ΤΥΜΦΑΙΟΣ                         1                              «»

 

1236820                ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ               Κ                             ΠΡΙΝΟΣ                                1                              «»

 

1369356                ΠΑΠΑΡΣΕΝΗΣ                   Κ                             ΦΙΛΥΡΑ                                1                              «»           

 

 

 

 

 

Κατακυρώνεται ο αγώνας   ΑΣ ΜΕΤΕΩΡΑ Α  - ΠΟ ΦΗΚΗΣ   με  3 - 0  γιατί δεν  κατέβηκε να  αγωνιστεί  η  ΦΗΚΗ (προπαιδικο)

 

 

 

ΑΚ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝ :για  όσα  αναγράφονται στο  Φύλλο  Αγώνος  στις  07.01.2018   μεταξύ των  ομάδων   ΑΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ  - ΑΚ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   επιβάλλει  έγγραφη επίπληξη  στο σωματείο και  χρηματικό  πρόστιμο 20,00 € 

 

 

 

ΑΕ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ: κατακυρώνεται ο αγώνας  της 14.12.2017  μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΓΛΥΝΟΥΣ – ΑΕ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ

 

3-0 υπερ του ΓΛΥΝΟΥΣ και επιβάλλεται στο σωματείο ΑΕ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ χρηματικό πρόστιμο 100,00€ και ποινή μιας  (1) αγωνιστικής η έδρα.