Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Τρικάλων

Switch to desktop

Ποινές

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 3/3/17

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές


ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

1236820                                ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ               Κ                             ΠΡΙΝΟΣ                           2                  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1223781                                ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ             Γ                             ΜΕΤΕΩΡΑ                           2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ                  

1337831                                ΣΑΜΟΥΤΗΣ                        Ν                             ΜΕΤΕΩΡΑ                           2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1296434                                ΜΠΟΤΣΕΤΟΣ                      Κ                             ΔΡΟΣΕΡΟ                             1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Π.Δ.(παιδικό)        ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣΑ                             ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ                      1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1248000                                ΖΗΚΟΣ                                 ΔΗΜ                      ΑΓ ΜΟΝΗ                            1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1299223                                ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ               Β                             ΤΖΟΥΡΤΖΙΑ                        1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1200769                                ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ                ΠΑΝ                       ΠΕΤΡΩΤΟ                            1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1144708                                ΤΣΙΑΣΙΩΤΗΣ                      Α                             ΚΕΦΑΛ/ΚΟΣ                       1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1332066                                ΚΩΤΟΥΛΑΣ                        Χ                             ΠΙΑΛΕΙΑ                              1                              «»


 


ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 3/3/17

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

1236820                                ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ               Κ                             ΠΡΙΝΟΣ                           2                  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1223781                                ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ             Γ                             ΜΕΤΕΩΡΑ                           2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ                  

1337831                                ΣΑΜΟΥΤΗΣ                        Ν                             ΜΕΤΕΩΡΑ                           2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1296434                                ΜΠΟΤΣΕΤΟΣ                      Κ                             ΔΡΟΣΕΡΟ                             1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Π.Δ.(παιδικό)        ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣΑ                             ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ                      1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1248000                                ΖΗΚΟΣ                                 ΔΗΜ                      ΑΓ ΜΟΝΗ                            1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1299223                                ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ               Β                             ΤΖΟΥΡΤΖΙΑ                        1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1200769                                ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ                ΠΑΝ                       ΠΕΤΡΩΤΟ                            1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1144708                                ΤΣΙΑΣΙΩΤΗΣ                      Α                             ΚΕΦΑΛ/ΚΟΣ                       1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1332066                                ΚΩΤΟΥΛΑΣ                        Χ                             ΠΙΑΛΕΙΑ                              1                              «»

 

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 24-2-17

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

1236820                ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ               Κ                             ΠΡΙΝΟΣ                                3              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 1223781                ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ             Γ                             ΜΕΤΕΩΡΑ                           2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ                  

 1337831                ΣΑΜΟΥΤΗΣ                        Ν                             ΜΕΤΕΩΡΑ                           2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 1296434                ΜΠΟΤΣΕΤΟΣ                      Κ                             ΔΡΟΣΕΡΟ                             2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 Π.Δ.(παιδικό)       ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ                 Α                             ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ                      1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1005282                ΚΥΡΓΟΣ                               Β                             ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ                   1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1171573                ΤΑΣΟΥΛΑΣ                         Β                             ΤΥΜΦΑΙΟΣ                         1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1248000                ΖΗΚΟΣ                                 ΔΗΜ                      ΑΓ ΜΟΝΗ                            1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1299223                ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ               Β                             ΤΖΟΥΡΤΖΙΑ                        2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 1200769                ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ                ΠΑΝ                       ΠΕΤΡΩΤΟ                            1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1150939                ΜΠΙΧΤΑΣ                            ΚΩΝ                       ΚΑΛΥΒΙΑ                            1                              «»

 ΑΣ ΜΕΤΕΩΡΑ    : για  όσα  αναγράφονται  στο  Φύλλο Αγώνος στις  18.02.2017 μεταξύ των ομάδων  ΑΣ ΜΕΤΕΩΡΑ  - ΑΕ ΚΡ ΒΡΥΣΗΣ   επιβάλλει στο σωματείο ποινή μιας   ( 1  )  αγωνιστικής   η έδρα  και  

χρηματικό πρόστιμο  50,00€  πρόστιμο.

 

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 22-2-17

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ  

1236820                ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ               Κ                             ΠΡΙΝΟΣ                                3              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 581709                  ΚΑΒΡΑΣ                               Α                             ΚΑΛΥΒΙΑ                            1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1156195                ΖΑΒΛΑΝΟΣ                         ΣΤ                           ΑΡΔΑΝΙ                                1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1223781                ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ             Γ                             ΜΕΤΕΩΡΑ                           2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ                  

 1337831                ΣΑΜΟΥΤΗΣ                        Ν                             ΜΕΤΕΩΡΑ                           2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 1296434                ΜΠΟΤΣΕΤΟΣ                      Κ                             ΔΡΟΣΕΡΟ                             2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 Π.Δ.(παιδικό)       ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ                 Α                             ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ                      1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1005282                ΚΥΡΓΟΣ                               Β                             ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ                   1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1171573                ΤΑΣΟΥΛΑΣ                         Β                             ΤΥΜΦΑΙΟΣ                         1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1248000                ΖΗΚΟΣ                                 ΔΗΜ                      ΑΓ ΜΟΝΗ                            1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 20-2-17

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ   

1236820                ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ               Κ                             ΠΡΙΝΟΣ                                3              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 581709                  ΚΑΒΡΑΣ                               Α                             ΚΑΛΥΒΙΑ                            1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1156195                ΖΑΒΛΑΝΟΣ                         ΣΤ                           ΑΡΔΑΝΙ                                1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1223781                ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ             Γ                             ΜΕΤΕΩΡΑ                           3              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ                  

 1337831                ΣΑΜΟΥΤΗΣ                        Ν                             ΜΕΤΕΩΡΑ                           3              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 1296434                ΜΠΟΤΣΕΤΟΣ                      Κ                             ΔΡΟΣΕΡΟ                             2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 Π.Δ.(παιδικό)       ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ                 Α                             ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ                      1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1005282                ΚΥΡΓΟΣ                               Β                             ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ                   1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1139224                ΛΑΠΠΑΣ                              Γ                             ΚΡ ΒΡΥΣΗ                           1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 Κατακυρώνεται ο αγώνας     ΑΚ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  – ΑΟ  ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ   με  3-0   γιατί δεν κατήλθε  να αγωνιστεί   ο   ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ Κατακυρώνεται ο αγώνας     ΑΟ ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑ – ΑΟ  ΜΕΓΑΡΧΗΣ   με   0 - 3   γιατί δεν κατήλθε  να 

 αγωνιστεί  το   ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ

 Κατακυρώνεται ο αγώνας    ΑΕ ΜΠΕΛΕΤΣΙΟΥ – ΑΕ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΙΟΥ   με   3-0   γιατί δεν κατήλθε  να αγωνιστεί  το   ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΗ

 Κατακυρώνεται ο αγώνας     ΑΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ  -  ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ  με   3-0   γιατί δεν κατήλθε  να  αγωνιστεί  ο ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ

 Κατακυρώνεται ο αγώνας     ΑΟ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ – ΑΟ ΠΗΝΕΙΑΔΑΣ    με   3-0   γιατί δεν κατήλθε  να  αγωνιστεί  η ΠΗΝΕΙΑΔΑ

 Κατακυρώνεται ο αγώνας     ΑΟ ΦΩΤΑΔΑΣ  – ΑΟ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ    με   3-0   γιατί δεν κατήλθε  να  αγωνιστεί  τα  ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 17/2/17

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

 

1284512                                ΚΑΛΥΒΑΣ                           ΕΥΑΓ                     ΦΩΤΑΔΑ                              1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1427664                                ΠΟΥΛΙΟΣ                             Γ                             ΑΕΤ                                        1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1236820                                ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ               Κ                             ΠΡΙΝΟΣ                                4              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 581709                                  ΚΑΒΡΑΣ                               Α                             ΚΑΛΥΒΙΑ                            2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 1156195                                ΖΑΒΛΑΝΟΣ                         ΣΤ                           ΑΡΔΑΝΙ                                1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 10/2/17

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

1284512                ΚΑΛΥΒΑΣ                           ΕΥΑΓ                     ΦΩΤΑΔΑ                              2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1261224                ΠΑΠΠΑΣ                              Χ                             ΜΕΤΕΩΡΑ                           2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1244379                ΒΑΜΠΟΥΛΑΣ                    Θ                             ΦΙΛΥΡΑ                                1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1322415                ΝΙΚΟΛΑΟΥ                         ΧΡ                           ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ                      1                              «»

Κατακυρώνεται ο αγώνας     ΑΟ ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑ – ΑΟ ΑΝ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ   με   0 - 3   γιατί δεν κατήλθε  να αγωνιστεί  το   ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ  

Κατακυρώνεται ο αγώνας     ΑΟ ΠΗΝΕΙΑΔΑΣ  - ΑΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ   με   0 - 3   γιατί δεν κατήλθε να   αγωνιστεί  η   ΠΗΝΕΙΑΔΑ

 Κατακυρώνεται ο αγώνας     ΑΟ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ – ΑΕ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΙΟΥ   με   3 - 0   γιατί δεν κατέβηκε να αγωνιστεί  το   ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΗ  

ΑΟ ΡΟΠΩΤΟΥ    : ΤΣΟΛΑΣ  ΝΙΚ  Παράγων   για  όσα  αναγράφονται  στο  Φύλλο  Αγώνος  στις  02.02.2017 μεταξύ  των   ομάδων  ΑΟ ΠΙΑΛΕΙΑΣ   -  ΑΟ ΡΟΠΩΤΟΥ    του  επιβάλλει έγγραφη επίπληξη  και χρηματικό πρόστιμο 20,00 € 

 ΑΡΗΣ ΑΓ ΜΟΝΗΣ   : ΚΑΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Παράγων  για  όσα  αναγράφονται  στο  Φύλλο  Αγώνος   στις  04.02.2017 μεταξύ  των  ομάδων  ΑΡΗΣ ΑΓ ΜΟΝΗΣ – ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ       του  επιβάλλει  απαγόρευση  συμμετοχής  σε  οποιαδήποτε  δραστηριότητα  σχετίζεται  με  το ποδόσφαιρο [ αθλητική, διοικητική ή οποιαδήποτε άλλη  για  δέκα πέντε   (15)  ημέρες και  χρηματικό  πρόστιμο 50,00€ .

 ΑΟ ΠΕΤΡΩΤΟΥ :  ΚΥΡΙΤΣΗΣ  ΣΩΤ   παραγων   για  όσα  αναγράφονται  στο  Φύλλο  Αγώνος  στις  05.02.2017 μεταξύ  των  ομάδων  ΑΟ ΡΙΖΑΡΙΟΥ  - ΑΟ ΠΕΤΡΩΤΟΥ  του επιβάλλει έγγραφη επίπληξη  και χρηματικό πρόστιμο 20,00 € 

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΡΑΧΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ   : ΑΛΜΠΑΝΗΣ Γ  Προπονητης  για  όσα  αναγράφονται  στο  Φύλλο  Αγώνος στις  07.02.2017  μεταξύ   των   ομάδων  ΑΕ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ  –  ΕΘΝΙΚΟΣ  ΒΡΑΧΟΣ  ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ  του  επιβάλλει έγγραφη επίπληξη  και χρηματικό πρόστιμο 20,00 € 

 ΑΕ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ    : ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚ  Παράγων   για  όσα  αναγράφονται  στο  Φύλλο  Αγώνος  στις  07.02.2017 μεταξύ   των   ομάδων  ΑΕ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ  –  ΕΘΝΙΚΟΣ  ΒΡΑΧΟΣ  ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ  του  επιβάλλει έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο 20,00 € 

 ΑΟ ΠΗΓΗΣ   : κατακυρώνεται ο αγώνας  ΑΟ ΠΗΓΗΣ  - ΑΟ ΠΡΙΝΟΥΣ με  0-3 υπέρ του ΠΡΙΝΟΥΣ  και αφαιρούνται από  την  ΠΗΓΗ  -3  βαθμοί  για  όσα  αναγράφονται  στο  Φύλλο Αγώνος  στις  11.12.2016   μεταξύ  των ομάδων ΑΟ ΠΗΓΗΣ – ΑΟ ΠΡΙΝΟΥΣ επίσης  επιβάλλει στο σωματείο  ΑΟ ΠΗΓΗΣ  χρηματικό πρόστιμο  100,00€   και  ποινή αποκλεισμού   δυο  ( 2  )  αγωνιστικές   η έδρα.

 

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 3/2/17

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

 1213155                ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ                   Π                             ΖΑΡΚΟ                                  1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1185314                ΚΟΥΖΑΣ                               ΣΠ                          ΛΥΓΑΡΙΑ                             1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1402220                ΡΟΥΜΠΙΕΣ                         ΝΙΚ                        ΓΛΥΝΟΣ                               1                              «»

 1407972                DAIGL                                   HEN                       ΡΙΖΑΡΙΟ                               1                              «»

 1231465                ΑΖΙΖ                                      ΣΩΚΡ                     ΔΗΜΗΤΡΑ                           1                              «»

 1141321                ΡΙΖΟΣ                                    Β                             ΣΑΡΑΓΙΑ                              1                              «»

 1112922                ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ                    Β                             ΓΡΙΖΑΝΟ                              1                              «»

 552397                  ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ                       Α                             ΛΟΓΓΟΣ                               1                              «»

 1244379                ΒΑΜΠΟΥΛΑΣ                    Θ                             ΦΙΛΥΡΑ                                2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1008818                ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ              Η                             ΠΡΙΝΟΣ                                1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1322415                ΝΙΚΟΛΑΟΥ                         ΧΡ                           ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ                      1                              «»

 400315                  ΝΤΑΚΟΣ                               ΚΩΝ                       ΠΙΑΛΕΙΑ                              1                              «»

 466844                  ΣΒΩΛΟΣ                              Δ                             ΠΗΓΗ                                    1                              «»

 1340984                ΜΠΟΝΟΒΑΣ                       Θ                             ΔΡΟΣΕΡΟ                             1                              «»

 ΑΟ ΠΗΓΗΣ  : ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ   ΝΙΚ   Παράγων  για  όσα  αναγράφονται  στο  Φύλλο  Αγώνος   στις  02.02.2017 μεταξύ των  ομάδων  ΑΟ ΔΡΟΣΕΡΟΥ  - ΑΟ ΠΗΓΗΣ       του  επιβάλλει  απαγόρευση  συμμετοχής  σε  οποιαδήποτε  δραστηριότητα

 σχετίζεται  με  το ποδόσφαιρο [ αθλητική, διοικητική ή οποιαδήποτε άλλη  για  ένα  (1) μήνα και  χρηματικό  πρόστιμο 50,00€ .

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 6/1/17

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

 

568325                  ΚΟΝΤΟΝΙΝΑΣ                    Δ                             ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ                 1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1126580                ΚΟΥΚΟΥΔΑΣ                      Δ                             ΓΡΙΖΑΝΟ                              1                              «»

 1142748                ΣΚΟΥΛΗΣ                           Χ                             ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ                     1                              «»

 1247311                ΜΑΡΑΒΑΣ                           Κ                             ΣΑΡΑΓΙΑ                              1                              «»           

 1249530                ΠΑΛΛΑΣ                              Ε                             ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗ                      1                              «»

 1213155                ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ                   Π                             ΖΑΡΚΟ                                  1                              «»

 1258924                ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ                      Κ                             ΡΙΖΑΡΙΟ                               1                              «»

 1355896                ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                   Α                             ΘΕΟΠΕΤΡΑ                          1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 ΑΟ ΔΡΟΣΕΡΟΥ     :  ΚΕΦΟΣ  ΙΩΑΝ  προπονητης    για  όσα  αναγράφονται  στο  Φύλλο  Αγώνος  στις   03.01.2017  μεταξύ  των  ομάδων  ΑΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΑΚΟΣ  - ΑΟ  ΔΡΟΣΕΡΟΥ  του  επιβάλλει  απαγόρευση   συμμετοχής   σε

 οποιαδήποτε  δραστηριότητα  σχετίζεται  με  το ποδόσφαιρο [ αθλητική,  διοικητική  ή  οποιαδήποτε  άλλη  για δέκα  πέντε   ( 15 ) ημέρες  και   χρηματικό  πρόστιμο  50,00€ .

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 6/1/17

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

 

568325                  ΚΟΝΤΟΝΙΝΑΣ                    Δ                             ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ                 1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

1126580                ΚΟΥΚΟΥΔΑΣ                      Δ                             ΓΡΙΖΑΝΟ                              1                              «»

 

1142748                ΣΚΟΥΛΗΣ                           Χ                             ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ                     1                              «»

 

1247311                ΜΑΡΑΒΑΣ                           Κ                             ΣΑΡΑΓΙΑ                              1                              «»           

 

1249530                ΠΑΛΛΑΣ                              Ε                             ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗ                      1                              «»

 

1213155                ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ                   Π                             ΖΑΡΚΟ                                  1                              «»

 

1258924                ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ                      Κ                             ΡΙΖΑΡΙΟ                               1                              «»

 

1355896                ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                   Α                             ΘΕΟΠΕΤΡΑ                          1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

ΑΟ ΔΡΟΣΕΡΟΥ     :  ΚΕΦΟΣ  ΙΩΑΝ  προπονητης    για  όσα  αναγράφονται  στο  Φύλλο  Αγώνος  στις   03.01.2017

 

μεταξύ  των  ομάδων  ΑΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΑΚΟΣ  - ΑΟ  ΔΡΟΣΕΡΟΥ  του  επιβάλλει  απαγόρευση   συμμετοχής   σε

 

οποιαδήποτε  δραστηριότητα  σχετίζεται  με  το ποδόσφαιρο [ αθλητική,  διοικητική  ή  οποιαδήποτε  άλλη  για δέκα

 

πέντε   ( 15 ) ημέρες  και   χρηματικό  πρόστιμο  50,00€ .