Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Τρικάλων

Switch to desktop

Ποινές

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 7/10/16

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

1267796                                ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ              Π                             ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ                                 1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1143493                                ΤΣΑΚΑΛΟΣ                         Σ                             ΠΥΡΓΕΤΟΣ                                          1                              «»

1208201                                ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ                  Σ                             ΚΑΣΤΡΑΚΙ                                           1                              «»

582029                                   ΓΙΟΥΒΡΗΣ                          Δ                             ΠΗΓΗ                                                    1                              «»

431845                                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ                    Π                             ΠΥΡΓΟΣ                                               1                              «»

1126175                                ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ             Δ                             ΠΗΓΗ                                                    1                              «»

1264960                                ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ                     Σ                             ΓΟΜΦΟΙ                                              1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1175168                                ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ               Γ                             ΔΡΟΣΕΡΟ                                             1                              «»

1236860                                ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ               Κ                             ΠΡΙΝΟΣ                                                1                              «»

1367834                                ΜΕΣΙΤΙ                                 ΑΠ                          ΑΣΤΕΡΑΣ                                             1                              «»

1404719                                ΓΕΡΕΝΤΕΣ                           Γ                             ΔΗΜΗΤΡΑ                                           1                              «»

1425005                                ΚΩΣΤΗΡΑΣ                         Δ                             ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ                                        1                              «»

1238769                                ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ            Ν                             ΦΙΛΥΡΑ                                                1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΟ ΑΓ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΥ   για  όσα αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνος στις  17.09.2016 μεταξύ των ομάδων  ΑΟ ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ  - ΑΟ ΑΓ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΥ του επιβάλλει ποινή  μιας  ( 1 )  αγωνιστική η έδρα  και  

χρηματικό πρόστιμο 100,00€  πρόστιμο.

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 30/9/16(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ.) ΚΑΙ 3/9/16

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 30/9/16 

                                                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 

500725                                     ΜΑΚΡΗΣ                              Α                             ΝΕΟΧΩΡΙ                                             1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1237583                                ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ               Κ                             ΠΕΤΡΩΤΟ                                            1                              «»

1236822                                ΤΣΟΓΙΑΣ                              Η                             ΑΡΔΑΝΙ                                                1                              «»

1241432                                ΠΑΠΠΑΣ                              Ε                             ΑΡΔΑΝΙ                                                1                              «»

542977                                     ΚΑΠΠΑΣ                              Α                             ΣΑΡΑΓΙΑ                                              1                              «»

1267796                                ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ              Π                             ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ                                 2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1143493                                ΤΣΑΚΑΛΟΣ                         Σ                             ΠΥΡΓΕΤΟΣ                                          2                              «»

1208201                                ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ                  Σ                             ΚΑΣΤΡΑΚΙ                                           2                              «»

1345622                                ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ          Δ                             ΠΥΡΓΕΤΟΣ                                          1                              «»

582029                                  ΓΙΟΥΒΡΗΣ                          Δ                             ΠΗΓΗ                                                    2                              «»

431845                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ                    Π                             ΠΥΡΓΟΣ                                               2                              «»

1126175                                ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ             Δ                             ΠΗΓΗ                                                    2                              «»

1246250                                ΚΑΚΚΙΑΣ                             Α                             ΠΥΡΓΟΣ                                               1                              «»

1355895                                ΤΑΣΙΟΣ                                 Θ                             ΘΕΟΠΕΤΡΑ                                          1                ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

ΑΟ ΤΡΙΚΚΗ ΚΗΠΑΚΙΟΥ  ΣΑΡΑΓΙΩΝ  ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΘΕΟΔ  Προπονητης  για  όσα  αναγράφονται  στο  Φύλλο  Αγώνος  στις 24.09.2016 μεταξύ  των  ομάδων  ΑΟ ΚΑΡΥΩΝ   -  ΑΟ ΤΡΙΚΚΗ  ΚΗΠΑΚΙΟΥ  ΣΑΡΑΓΙΩΝ του επιβάλλει  έγγραφη

 επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο 20,00 €     

 ΑΟ ΠΗΓΗΣ    ΓΙΟΥΒΡΗΣ ΚΩΝ  Προπονητης  για  όσα  αναγράφονται  στο  Φύλλο  Αγώνος   στις 29.09.2016 μεταξύ  των  ομάδων  ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ   - ΑΟ ΠΗΓΗΣ  του επιβάλλει  έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο 20,00 € 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 3/9/16   

 

1267796                                ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ           Π                             ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ                                 1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1143493                                ΤΣΑΚΑΛΟΣ                   Σ                             ΠΥΡΓΕΤΟΣ                                       1                              «»

1208201                                ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ               Σ                             ΚΑΣΤΡΑΚΙ                                       1                              «»

582029                                 ΓΙΟΥΒΡΗΣ                     Δ                             ΠΗΓΗ                                               1                              «»

431845                                ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ                  Π                             ΠΥΡΓΟΣ                                           1                              «»

1126175                                ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ            Δ                             ΠΗΓΗ                                              1                              «»

1264960                                ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ                 Σ                             ΓΟΜΦΟΙ                                          1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1175168                                ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ              Γ                             ΔΡΟΣΕΡΟ                                        1                              «»

1236860                                ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ             Κ                             ΠΡΙΝΟΣ                                          1                              «»

578514                                  ΓΚΕΚΑΣ                         Κ                             ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ                                 1                              «»

1353725                                ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ               Κ                             ΓΛΥΝΟΣ                                          1                              «»

1367834                                ΜΕΣΙΤΙ                          ΑΠ                          ΑΣΤΕΡΑΣ                                         1                              «»

1404719                                ΓΕΡΕΝΤΕΣ                      Γ                             ΔΗΜΗΤΡΑ                                       1                              «»

1425005                                ΚΩΣΤΗΡΑΣ                     Δ                             ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ                                    1                              «»

1316172                                ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ              Δ                             ΑΓ ΜΟΝΗ                                       1                              «»

1303935                                CULLHAJ                        RIS                         ΑΓ ΜΟΝΗ                                        1                              «»         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 30/9/16

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

500725                  ΜΑΚΡΗΣ                              Α                             ΝΕΟΧΩΡΙ                                             1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

1237583                ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ               Κ                             ΠΕΤΡΩΤΟ                                            1                              «» 

1236822                ΤΣΟΓΙΑΣ                              Η                             ΑΡΔΑΝΙ                                                1                              «» 

1241432                ΠΑΠΠΑΣ                              Ε                             ΑΡΔΑΝΙ                                                1                              «» 

542977                  ΚΑΠΠΑΣ                              Α                             ΣΑΡΑΓΙΑ                                              1                              «» 

1267796               ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ                Π                             ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ                                 2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 

1143493               ΤΣΑΚΑΛΟΣ                         Σ                             ΠΥΡΓΕΤΟΣ                                          2                              «» 

1208201               ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ                  Σ                             ΚΑΣΤΡΑΚΙ                                           2                              «» 

1345622               ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ          Δ                             ΠΥΡΓΕΤΟΣ                                          2                              «» 

582029                  ΓΙΟΥΒΡΗΣ                          Δ                             ΠΗΓΗ                                                    2                              «» 

431845                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ                    Π                             ΠΥΡΓΟΣ                                               2                              «» 

1126175               ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ             Δ                             ΠΗΗΓΗ                                                   2                              «» 

1246250                 ΚΑΚΚΙΑΣ                             Α                             ΠΥΡΓΟΣ                                               2                              «» 

1355895                 ΤΑΣΙΟΣ                                Θ                             ΘΕΟΠΕΤΡΑ                                          1                ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΟ ΤΡΙΚΚΗ ΚΗΠΑΚΙΟΥ  ΣΑΡΑΓΙΩΝ  ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΘΕΟΔ  Προπονητης  για  όσα  αναγράφονται  στο  Φύλλο  Αγώνος  στις 24.09.2016 μεταξύ  των  ομάδων  ΑΟ ΚΑΡΥΩΝ   -  ΑΟ ΤΡΙΚΚΗ  ΚΗΠΑΚΙΟΥ  ΣΑΡΑΓΙΩΝ του επιβάλλει  έγγραφη 

επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο 20,00 €  

ΑΟ ΠΗΓΗΣ    ΓΙΟΥΒΡΗΣ ΚΩΝ  Προπονητης  για  όσα  αναγράφονται  στο  Φύλλο  Αγώνος   στις 29.09.2016 μεταξύ  των  ομάδων  ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ   - ΑΟ ΠΗΓΗΣ  του επιβάλλει  έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο 20,00 € 

 

               

 

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 23/9/16

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

 

500725                                     ΜΑΚΡΗΣ                              Α                             ΝΕΟΧΩΡΙ                                             2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 

1125770                                ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ                     Α                             ΑΡΔΑΝΙ                                                1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

1449200                                ΜΠΟΥΚΑΣ                          ΛΑΖ                       ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑ                                 1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

1224793                                ΜΠΟΥΖΙΑΚΑΣ                   Γ                             ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ                                      1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

1008813                                ΠΙΣΚΟΙΑΣ                           Κ                             ΑΓ ΜΟΝΗ                                            1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

1142864                                ΤΣΙΑΒΑΛΙΑΡΗΣ                Π                             ΠΙΑΛΕΙΑ                                              1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                                                    

 

ΠΟ ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΣ  ΚΑΛΙΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝ παράγων    για  όσα  αναγράφονται  στο  Φύλλο  Αγώνος  στις  18.09.2016 μεταξύ  των  ομάδων ΠΟ ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΣ  - ΑΟ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ  του επιβάλλει  έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο 20,00 €   

 

ΑΟ ΡΟΠΩΤΟΥ   ΡΟΥΜΠΙΕΣ Ν ΠΑΡΑΓΩΝ   για  όσα  αναγράφονται  στο  Φύλλο  Αγώνος  στις  18.09.2016 μεταξύ  των  ομάδων ΑΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΑΚΟΣ  - ΑΟ ΡΟΠΩΤΟΥ    του επιβάλλει  έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο 20,00 € 

 

ΑΟ ΠΙΑΛΕΙΑΣ   ΝΤΑΚΟΣ ΚΩΝ για  όσα  αναγράφονται  στο  Φύλλο  Αγώνος  στις 22.09.2016 μεταξύ  των  ομάδων ΑΟ ΠΙΑΛΕΙΑΣ  - ΠΟ ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΣ    του επιβάλλει  έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο 20,00 € 

 

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 23/9/16

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

 

500725                                     ΜΑΚΡΗΣ                              Α                             ΝΕΟΧΩΡΙ                                             2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 

1125770                                ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ                     Α                             ΑΡΔΑΝΙ                                                1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

1449200                                ΜΠΟΥΚΑΣ                          ΛΑΖ                       ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑ                                 1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

1224793                                ΜΠΟΥΖΙΑΚΑΣ                   Γ                             ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ                                      1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

1008813                                ΠΙΣΚΟΙΑΣ                           Κ                             ΑΓ ΜΟΝΗ                                            1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

1142864                                ΤΣΙΑΒΑΛΙΑΡΗΣ                Π                             ΠΙΑΛΕΙΑ                                              1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΠΟ ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΣ  ΚΑΛΙΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝ παράγων    για  όσα  αναγράφονται  στο  Φύλλο  Αγώνος  στις  18.09.2016 μεταξύ  των  ομάδων ΠΟ ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΣ  - ΑΟ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ  του επιβάλλει  έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο 20,00 €    

ΑΟ ΡΟΠΩΤΟΥ   ΡΟΥΜΠΙΕΣ Ν ΠΑΡΑΓΩΝ   για  όσα  αναγράφονται  στο  Φύλλο  Αγώνος  στις  18.09.2016 μεταξύ  των  ομάδων ΑΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΑΚΟΣ  - ΑΟ ΡΟΠΩΤΟΥ    του επιβάλλει  έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο 20,00 €   

ΑΟ ΠΙΑΛΕΙΑΣ   ΝΤΑΚΟΣ ΚΩΝ για  όσα  αναγράφονται  στο  Φύλλο  Αγώνος  στις 22.09.2016 μεταξύ  των  ομάδων ΑΟ ΠΙΑΛΕΙΑΣ  - ΠΟ ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΣ    του επιβάλλει  έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο 20,00 € 

 

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 16/9/16

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

1143493                                ΤΣΑΚΑΛΟΣ                         Σ                             ΠΥΡΓΕΤΟΣ                                          1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1125770                                ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ                     Α                             ΑΡΔΑΝΙ                                                1                              «»

1138040                                ΑΓΓΕΛΗΣ                            Σ-Κ                         ΚΕΦΑΛ/ΚΟΣ                                       1                              «»

1238768                                ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ             Λ                             ΦΙΛΥΡΑ                                                1                              «»           

1372151                                ΚΑΛΟΓΡΑΝΑ                      Β                             ΠΡΙΝΟΣ                                                1                              «»

1236820                                ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ               Κ                             ΠΡΙΝΟΣ                                                1                              «»

1216080                                ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ                      Ν                             ΣΑΡΑΓΙΑ                                              1                              «»

1218504                                ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ                      Χ                             ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ                                1                              «»

1284947                                ΝΤΑΝΤΑΛΙΑΣ                    Γ                             ΓΡΙΖΑΝΟ                                              1                              «»

559987                                    ΦΑΣΟΥΛΑΣ                        Σ                             ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ                                 1                              «»

1196127                                ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ                 Ν                             ΠΙΑΛΕΙΑ                                              1                              «»

1448919                                ΠΥΚΝΑΔΑΣ                                                         ΠΗΓΗ                                                    1                              «»

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 15/9/16

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

1143680                                ΤΡΕΛΛΗΣ                            ΕΥΑΓ                     ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ                                      1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1143493                                ΤΣΑΚΑΛΟΣ                         Σ                             ΠΥΡΓΕΤΟΣ                                          1                              «»

1125770                                ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ                     Α                             ΑΡΔΑΝΙ                                                1                              «»

1138040                                ΑΓΓΕΛΗΣ                            Σ-Κ                         ΚΕΦΑΛ/ΚΟΣ                                       2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

1200438                                ΜΑΝΩΛΗΣ                          Β                             ΚΕΦΑΛ/ΚΟΣ                                       1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   

1238768                                ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ             Λ                             ΦΙΛΥΡΑ                                                1                              «»  

1372151                                ΚΑΛΟΓΡΑΝΑ                      Β                             ΠΡΙΝΟΣ                                                1                              «»

1236820                                ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ               Κ                             ΠΡΙΝΟΣ                                                1                              «»

1216080                                ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ                      Ν                             ΣΑΡΑΓΙΑ                                              1                              «»

1218504                                ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ                      Χ                             ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ                                1                              «»

1284947                                ΝΤΑΝΤΑΛΙΑΣ                    Γ                             ΓΡΙΖΑΝΟ                                              1                              «»

559987                                      ΦΑΣΟΥΛΑΣ                        Σ                             ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ                                 1                              «»

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 9-9-16

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

 

1164707                                ΛΑΓΟΣ                                  Γ                             ΝΕΟΧΩΡΙ                                             1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH

 

1419978                                ΛΑΖΟΣ                                  Κ                             ΠΗΓΗ                                                    1                    «»

 

1152923                                ΒΕΛΩΝΗΣ                           Η                             ΡΟΠΩΤΟ                                               1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 

1237583                                ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ               Κ                             ΠΕΤΡΩΤΟ                                            1                              «»

 

1147217                                ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ                    ΙΑΚ                        ΠΥΡΓΟΣ                                               1                              «»

 

1143680                                ΤΡΕΛΛΗΣ                            ΕΥΑΓ                     ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ                                      2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΟ ΡΟΠΩΤΟΥ   ΤΣΟΛΑΣ Ν ΠΑΡΑΓΩΝ   για  όσα  αναγράφονται  στο  Φύλλο  Αγώνος  στις  03.09.2016 μεταξύ  των ομάδων ΑΚ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  - ΑΟ ΡΟΠΩΤΟΥ    του επιβάλλει  έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο 20,00 € 

Κατακυρώνεται ο αγώνας  κυπέλου  ΠΟ ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑ  - ΑΟ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ     με  0-3  γιατί δεν κατέβηκε να  αγωνιστεί  Το ΓΟΡΓΟΓΥΡΙ

Κατακυρώνεται ο αγώνας  κυπέλου  ΠΟ ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑΣ   - ΠΟ ΓΟΜΦΩΝ      με  0-3  γιατί δεν κατέβηκε να  αγωνιστεί  η ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑ 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 2-9-16

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

1141868                                ΚΑΛΤΣΗΣ                            Σ                             ΦΙΛΥΡΑ                                                1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1413070                                ΝΤΟΒΑΣ                               Γ                             ΦΙΛΥΡΑ                                                1                              «»

1164707                                ΛΑΓΟΣ                                  Γ                             ΝΕΟΧΩΡΙ                                             1                              «»

1248363                                ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ                  Λ                             ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑ                                 1                              «»

1008685                                ΘΕΜΕΛΗΣ                           Κ                             ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                   1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

436956                                  ΠΑΠΠΑΣ                              Χ                             ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                   1                              «»

1419978                                ΛΑΖΟΣ                                  Κ                             ΠΗΓΗ                                                    2              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΙΝΩΝ ΣΤΙΣ 3/6/16

Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία Ποινές

 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ  ΠΟΙΝΩΝ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

1141868                                ΚΑΛΤΣΗΣ                            Σ                             ΦΙΛΥΡΑ                                                1              ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 1413070                                ΝΤΟΒΑΣ                               Γ                             ΦΙΛΥΡΑ                                                1                              «»

 1164707                                ΛΑΓΟΣ                                  Γ                             ΝΕΟΧΩΡΙ                                             1                              «»

 1248363                                ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ                  Λ                             ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑ                                 1                              «»

  Κατακυρώνεται ο αγώνας  ΠΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  - ΑΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ      με  3-0  γιατί δεν κατέβηκε να  αγωνιστεί  Η ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ

  Κατακυρώνεται ο αγώνας  ΑΟ ΛΙΛΗΣ   - ΑΟ ΑΝΑΓ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ       με  3-0  γιατί δεν κατέβηκε να  αγωνιστεί Η ΑΝΑΓ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ

  Κατακυρώνεται ο αγώνας  ΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  - ΑΣ ΜΕΤΕΩΡΑ  Β junior  με  3-0  γιατί δεν κατέβηκε να  αγωνιστεί ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Β

  Κατακυρώνεται ο αγώνας  ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ  Β – ΑΟ ΠΥΡΓΕΤΟΣ Β junior  με  3-0  γιατί δεν κατέβηκε να  αγωνιστεί Ο ΠΥΡΓΕΤΟΣ